(TT) : Gras maaien

Gras maaien is voor velen een vervelend tijdverdrijf. Zweten, grassnippers op de meeste uiteenlopende plaatsen waar je ze niet verwacht, allergische reacties etc. Nochthans is maaien een vrij cruciale ingreep voor een goed gazon. In ons belgenlandje hebben we een verschrikkelijke ziekte. Te kort maaien. Dit is niet, ik herhaal, _niet_ goed! Een te kort gemaaide gazon heeft een beperkt recuperatievermogen, is gevoeliger aan droogte, ziekte, mos en onkruidgroei. Goed grasmaaien houdt in dat we afhankelijk van het maai-principe niet korter gaan dan 2cm voor cilindermaaiers, en niet korter dan 4cm voor rotatieve maaiers. Voor een dicht, jong en gezond gazon kunnen we gaan tot 3,5cm, maar dit is echt wel de limiet! Binnenkort meer uitleg over het verschil tussen rotatief en cilindrisch maaien, en de verschillende maai-methodes (Opvang, mulching, zij-uitworp).

Catalogus 2007, t vervolg

Hier had k zo een stukske over Catalogi van tuinbouwmachines voor 2007. Awel, die van Eliet mogen er ook zijn…. Duidelijk, met de nodige inleiding, duidelijke omschrijving van hoe de machine werkt. Klare fotos, en niet alleen technische, maar ook heel mooie sfeerfotos.

Een aanrader…

(TT) : De toplaag dressing

Zoals ik hier aanhaalde kunnen kale plekken in een gazon gemakkelijk heringezaaid worden na verticuteren door middel van dressing of toplaag toe te dienen.

Vele gazons hebben het jaar na jaar moeilijker om in goeie staat te blijven. Dikwijls holt de tuinier (of eigenaar) achter de feiten aan, en dringt zich een volledige herinzaai op. Dit gaat gepaard met 6-8 weken een open grondoppervlak, dat niet betreden mag worden, omwille van het schietende gras.

Beter is het gebruik van doorzaaimachines, of indien we zelf verticuteren, toplaag. Toplaag is een simpel recept, maar wordt angstvallig geheim gehouden door menig tuinaannemer. Zolang zij het moeten doen, brengt het hun op. Indien de klant het recept kent, kan hij het zelf… Wel mijnheer de tuinaannemer, i’m about to give your secret recipe away!! (so sue me :p)

Men neme 1 deel potgrond, en 1 deel aangepast graszaad (aangepast aan de omstandigheden, zoals schaduwgazon, speelgazon, etc). Dit mengt men goed. De potgrond dient om vocht te voorzien voor de kiemende zaadjes, en tevens een beschermende laag rondom deze zaadjes. Dit mengsel strooit met op de kale plekken, en borstelt men met een stijve borstel in de groefjes van het verticuteren.

Hierna mag de gazon gewoon gebruikt worden. Met maaien moet men wel nog enkele dagen wachten. In echt droge periodes overvloedig beregenen, maar dan echt wel overvloedig….(Grond moet 20 cm diep nat worden…)

Dressing kan ook gemaakt worden met bvb 1 deel zand en 1 deel compost, om zware kleigrond bovenop luchtiger te maken, zodat de wortels van onze grasstruikjes gemakkelijker lucht kunnen trekken 🙂

TUINTIPS (TT) : Verticuteren

T goeie weer is daar, tijd voor de gazon klaar te stomen voor een zomer vol genieten op de rug, BBQ-ing, niks doen etc.
Maar hoe?

Wel, eerst moeten we weten dat gras terug goed in gang schiet vanaf temperaturen boven de 12?Ǭ?. Daar zijn we nu. Maar, mos en onkruid begint al vroeger. Belangrijkste is van dat mos en onkruid vanaf te geraken.

Een eerste stap is verticuteren. Hiermee gaan we de vervilte laag die zich op de grond bevindt doorbreken en uitkammen. Mos, grasresten, schietend onkruid, bladresten worden zo verwijderd.
Goed verticuteren wil zeggen dat we eerst de gazon maaien en dan pas met de verticuteerder erdoor gaan. Indien nodig verticuteren we 2 maal. Is in het lang en een keer in het breed.
Verticuteren doen we niet dieper dan 2-3 mm in de grond. Dit is genoeg om terug lucht aan de wortels te brengen en de vervilte laag uit te kammen.

Na het verticuteren gaan we nogmaals maaien, maar dan niet om het gras echt korter te zetten, wel om de vilt- en plantenresten weg te nemen.
Indien nodig kunnen we na het verticuteren kale plekken inzaaien met dressing of toplaag.
Maar daarover volgende keer meer :p

IE fucked mijn blog!

In Firefox ziet dat er hier allemaal goed uit, maar in IE blijkt het dat mijn afbeeldingen als eigenaardigheden behandeld worden. Zo wordt het Ambrogio logo hieronder niet verkleint…

?Ǭ†Heeft iemand daar last van?

Nooit meer grasmaaien!

Laat de robot het doen!

We hebben sinds deze morgen een robot in onze showroom rijden. Een grasrobot nog wel!
Zo’n ding dat je in maart op u gazon zet en zegt “Ga en maai deze gazon, want grasmaaien is uw doel” en hup, tot oktober zijt ge der vanaf.

Alleej, t is ni 100% zo simpel hoor. Maar de basis is goed.
En zowat inzetbaar in alle omstandigheden (zolang het gazon is tiens wijsneus). Grote oppervlaktes (jaja, zelfs een voetbalveld.), stijle hellingen (tot 27?Ǭ?), hoekjes en kantjes (das zoals ge zijne kabel legt…)

Kom anders is kijken de 17de maart naar onze voordracht :
“Een robotmaaier, ook voor jou!”.
Met om 10u een voordracht rond “De zin en onzin van een robotmaaier, en welke tuinen zijn geschikt.”
En om 11U eentje rond “Hoe zelf uw grasrobot installeren?”

Meer info : www.ambrogio.be

Ambrogio Robotmaaiers

Biogas in Ternat – of hoe een goedmenende boer niet mag

In Ternat heeft een boer, de heer Bayens, het idee opgevat om wat zijn dieren produceren aan mest om te zetten in biogas, en zo elektriciteit te winnen.
Wat er eigenlijk gebeurd, is mengmest mengen met energiemais, grasresten, dit verwarmen tot een 38?Ǭ?. Het mengsel begint methaan te produceren, en dit is het zogenaamde biogas.

Na de verbranding van methaan, blijft alleen nog waterdamp over. En elektriciteit, en warmte 🙂

De buren vrezen voor ontploffingsgevaar, lawaaihinder, geurhinder. Ontploffingsgevaar??Ǭ† Steek is een stekske aan in uwe wc nadat ge hem gebruikt hebt… ontploft da? Lawaaihinder? watte? van t kokende mengsel of zo? Nu moet die boer ook mais hakselen, gras hakselen, komen ze zijn mengmest halen om open te spreiden (en zo de methaan te verspreiden, da kan pas stinken!!) Geurhinder? Als het stinkt verlies hij kracht, dus geld, da zal hij zeker niet willen.
Wat overblijft na het uitbroeien, is een rijke zwarte massa, die zonder stank kan verspreid worden over het veld.

Ik snap die buren echt niet. Blijkbaar wonen er een aantal zonevreemd, in landbouwgebied, en gaan die nu het leven van een boer zuur maken. Een boer, die zelf wil investeren om een toekomstig mestprobleem nu al op te lossen, krijgt geen vergunningen omdat zij lastig doen. Waarschijnlijk zijn het ook zo’n mensen die bellen dat t stinkt als ze beren of mesten, die ambetant zijn als koeien loeien etc.

Ik krijg het echt moeilijk van zo’n mensen. Mr Bayens, mijn steun hebt ge, en als t moet, komt da ding maar in mijnen hof zetten!

Meer via agripress, Joris Van Dael, Energie & Klimaat

Seko SAM5 Green

Ofte de Seko groenafvalverkleiner.

Sinds enkele maanden verdeelt Kempeneer de Seko Eco-line lijn. Seko is al jarenlang fabrikant van voedermengwagens voor de veeteelt, en sinds een zekere tijd hebben ze ook een afdeling compostering. Dit gaat van kleine tot grote groenafvalverkleiners, compostkeerders, trommelzeven, tot volledige kant-en-klare composteer en biogasinstallaties.

seko_algemeen_met_johndeere.jpg
De Seko met de nieuwe John Deere 4720 eHydro
Continue reading “Seko SAM5 Green”