bye bye laurentonline.com

Na meer dan 6 jaar trouwe dienst heb k er een einde aan gemaakt!

www.laurentonline.com is niet meer. But boy did we have some good times!

nu maar hopen dat k echt wel alles heb gebackupped…

rouwboek hieronder ^^

Airtechnics – (mopken)

After every flight, Quantas pilots fill out a form, called a “gripe sheet,” which tells mechanics about problems with the aircraft. The mechanics correct the problems, document their repairs on the form, then the pilots review the gripe sheets right before the next flight. Never let it be said that ground crews lack a sense of humor.

Here are some of the actual maintenance complaints submitted by the Qantas’ pilots (as marked with a P) and the solutions recorded (as marked with an S) by the maintenance engineers.

By the way, it is relevant to note that Qantas is the only major airline in the world that has never, ever, had an accident!

P: Left inside main tire almost needs replacement.
S: Almost replaced left inside main tire.

P: Test flight OK, except auto-land very rough.
S: Auto-land not installed on this aircraft.

P: Something loose in the cockpit.
S: Something tightened in the cockpit.

P: Dead bugs on windshield.
S: Live bugs on backorder.

P: Autopilot in altitude-hold mode produces a 200 feet per minute descent.
S: Cannot reproduce problem on ground.

P: Evidence of a leak on the right main landing gear.
S: Evidence removed.

P: DME volume unbelievably loud.
S: DME volume reset to a more believable level.

P: Friction locks cause throttle levers to stick.
S: That’s what friction locks are for.

P: IFF inoperative in OFF mode.
S: IFF always inoperative in OFF mode.

P: Suspected crack in windshield.
S: Suspect you’re right.

P: The number 3 engine is missing.
S: Engine found on right wing after a brief search.

P: Aircraft handles funny. (I love this one!)
S: Aircraft warned to straighten up, fly right and be serious.

P: Target radar hums.
S: Reprogrammed target radar with lyrics.

P: Mouse in cockpit.
S: Cat installed.

And the best one saved for last……

P: Noise coming from under the instrument panel. Sounds like a midget
pounding on something with a hammer.
S: Took hammer away from the midget.

Besparingen in 2007

Omda zowel mijn spaargeld als mijn buikske leed onder mijn eetgedrag in 2006 heb k een paar “goeie” voornemens voor 2007. T komt er enigzins op neer van minder opties te nemen.

Dus, al is meer een broodje tonijn ZONDER sla/ei/mayo etc, of een smoske ipv een 30cm met italiaanse ham, parmezaansnippers, cresson ofte waterkers en vinaigrette.
Ook het frietverbruik moet drastisch naar beneden nudat die van t fritkot hier hun prijzen drastisch omhoog hebben gebracht (+1 euro voor een kleintje met mayo en stoofvlees). Voortaan enkel nog op woensdag, als Hilde open is!

Nu nekeer zien hoe lang we da volhouden!

Ajuin = wenen

Wa ne zever!

Ge weent van ajuinen omdat ze een gas vormen. K weet ni juist nemeer hoe t zat, ma wiki zal wel helpen :

Wiki : Bij het snijden van uien worden ook cellen stuk gesneden. In een uiencel komen twee gedeelten voor. E?ɬ©n deel bevat het enzym allinase, het andere deel zwavelverbindingen. Bij het stukgaan van de cellen worden er zwavelzuurverbindingen gevormd. Hieruit komt het gas syn-ropanethial-S-oxide vrij. Wanneer dit gas in contact komt met de ogen vormt het met het oogvocht een zwavelzuurverbinding, dat de zenuweinden in het oog irriteert. Hierdoor gaan de ogen tranen.

Tussen de uiensoorten komen verschillen in hoeveelheid vrijkomende zwavelzuurachtige verbindingen voor. Overigens is het tranen te voorkomen door uien in de koelkast te bewaren of door ze onder water te schillen.

Ik snij ze altijd dicht bij stromend water. Het syn-ropanethial-S-oxide dat vrijkomt, is hydrofiel, zijnde “houd van water”. Wordt dus aangetrokken tot water… gevolg, geen weenoogskes, alleen een hogere waterrekening. Water op u polsen sprenkelen helpt ook als het al te laat is.

Soms voel k mij ook is slim!