Bio-energie & Biomassa : 5 : Ethiek rond biomassa & bio-energie.

De laatste tijd duiken er alsmaar meer berichten op over het stoppen van subsidies voor bio-energie of de impact van de productie van biomassa op de voedselproductie.

Boeren die zich richten op energie-productie (rechtstreeks of onrechtstreeks) zouden de oorzaak zijn van stijgende voedselprijzen, honger in de 3de wereld, en zo verder. Ik meen mij te herinneren dat die honger er altijd al geweest is (om het grof te stellen), en de stijgende voedselprijzen hebben veel oorzaken, maar de boer merkt er weinig van (meer info op http://www.voedselprijzen.be/).

Het is natuurlijk zo dat boeren inderdaad voedsel produceren. Aardappels, vlees, groenten, graan om brood te bakken en vers fruit. Wat hier geproduceerd wordt, heeft weinig impact op pakweg de marktsituatie in Ethiopi?ɬ´ of Sudan. De honger in de 3de wereld kan dus moeilijk opgelost worden door hier bij ons nog meer te gaan produceren en deze overschotten dan uit te voeren. Belangrijker is om daar ter plaatse, goeie programma’s op te stellen om de mensen zelf te leren groenten en granen te kweken.

De voedselproductie voor de eigen markt mag natuurlijk niet in het gedrang komen. Een dikwijls gehoorde opmerking is, dat wanneer alle vergunde biogas-reactoren werkzaam zouden zijn, we heel Belgi?ɬ´ moeten vol zetten met energie-mais. De situatie dan is niet te overzien. Hongersnood zou ons deel zijn.
Het is natuurlijk begrijpelijk dat boeren de keuze maken om hun producten af te zetten op de markt die het meeste opbrengt. Wanneer je de keuze hebt tussen ?¢‚Äö¬¨1000,- per hectare voor snijmais, ?¢‚Äö¬¨2000 voor korrelmais en ?¢‚Äö¬¨4000 voor energie-mais, dan denk ik niet dat iemand van jullie zou twijfelen. Het is een economie als een andere.
Hierin verdedig ik met alle plezier de boeren die deze keuze maakten.

De stijgende voedselprijzen zijn een gevolg van de vele handelingen die gebeuren voor dat het voedsel bij de bevolking terecht komt. En dan spreek ik niet over zaaien/planten, verzorgen en oogsten, dan heb ik het over verpakken, sorteren, herverpakken, transport, groothandel, transport, kleinhandel.
Er blijft overal teveel geld aan handen kleven. Dit kost jou en mij geld, en brengt de boer niks meer op.

Niemand kan boeren verplichten om hun producten enkel te verkopen op de voedselmarkt. Net zoals niemand pakweg Mercedes kan verplichten auto’s te bouwen, of Apple kan verplichten van Mac’s te produceren.
Toch hangt er de donkere wolk van ethiek over het geheel van energie maken uit landbouwproducten. Vele industrie?ɬ´n hebben de vrije keuze waar ze naartoe willen, hoe ze willen ontwikkelen. De landbouw staat nu op een belangrijke tweesprong. Blijven ze bij de voedselproductie? Of evolueren ze naar energieproducenten? Het is duidelijk dat de energieproductie economisch een belangrijk voordeel heeft. Door de diversifi?ɬ´ren kan de landbouw profiteren van de mogelijkheid om energie te produceren. De voedselproductie gaat hierdoor ook gestimuleerd worden, doordat men verplicht zal zijn correctere prijzen te betalen voor de producten.

Meer respect voor de landbouw, meer respect voor innovatie binnen de landbouw, en een duidelijk beleid rond zowel energieproductie als rond voedselprijzen zouden dit geheel van ethische vragen snel opgelost zijn.