Total excellium

Een 2tal jaar geleden, voor de grote CO en fijnstof-rage, diende Total Excellium, Shell V-Power en al de rest van die “premium” brandstoffen voor hogere prestaties en zo verder.

Nu dat we 2 keer smog-alarm hebben gehad, en dat Al Gore de wereld is rondgevlogen ivm een of andere Waarheid, word er plots met geen woord meer gerept over die hogere prestaties, nee nee, die brandstoffen halen uwe CO naar beneden, en zorgen voor minder fijn stof, en tegelijkertijd verbruikt ge minder, en rijdt ge langer, EN ge krijgt misschien zelfs ECO-banden als ge wint!

I call bullshit, opportunisme en volksbedriegerij!