Lupinen als eiwitbron

Lupinen zijn vlinderbloemigen, die heel lang geleden gekweekt werden als voeder voor het vee. Lupinen zijn mooie planten, met mooie bloemen die massaal bezocht worden door vlinders, bijtjes en zo meer. Lupinen werden gezaaid als groenbemester, omdat ze stikstof binden, omdat ze met hun wortelgestel de aarde los maken, en omdat ze zoveel biomassa produceren.

Na 3 jaar onderzoek zijn mensen van de Hogeschool Gent tot de conclusie gekomen dat Lupinen een intressante teelt is. Hij kan helpen met het beperken van de invoer van soja, soja dat al bij al toch een serieuze impact heeft op het milieu (voor soja word massaal oerwoud gekapt, soja is een monocultuur, soja wordt met grote energieverslindende boten naar Europa gebracht).
Lupinen zijn goed voor de aarde, ze binden stikstof, je kan er meel van maken, je kan het gebruiken als veevoeder en zo verder.

No shit Sherlock. Had mij 3 jaar geleden is gebeld, dan had ge da geld voor iets anders kunnen gebruiken. Of lees is een boekske. Der zijn zo leuke boekskes, die zeker in de bib van de Hogeschool Gent staan. Boekskes van t Ministerie van Landbouw, van pakweg de jaren 50, wedden dat er iets instaat over Lupinen?