Weeping house

Vorige week stond er een huis in Antwerpen. ‘Maja,’ denken jullie..’er staan wel meer huizen in Antwerpen!’ Maar dit was een wenend huis. Uhu, een wenend huis. Het weende bittere tranen… Want het was een energieverlindend, eco-unfriendly huis.
Na enkele dagen was het wenende huis omgetoverd in een lachend huis.

Door Axa.
Om reclame te maken voor hun ‘groene lening’.
Een renovatielening met 3 voordelen. Je geniet een voordelig tarief, je kan in sommige gevallen op 15 jaar terug betalen en je kan genieten van optimaal budgetbheer (wat eigenlijk gewoon wil zeggen dat je zelf kan kiezen op welke dag van de maand je de terugbetaling doet.)
Om eerlijk te zijn, ik heb totaal geen ervaring met immobilieën, laat staan met hypotecaire leningen. Ik heb dus ook totaal geen besef wat een voordelig tarief is. Of een normale terugbetaaltijd. Optimaal budgetbeheer klinkt wel aanlokkelijk, ik zou opteren voor elke 32ste dag van de maand.

Ik heb even de simulatie gedaan, er van uitgaand dat ik een oude versleten mazoutketel vervang door een CV-installatie op houtpellets. Zo een ding komt op ongeveer 15000 euro. Terug betalen op 36 maand zou me €448,49,- per maand kosten of €1145,64,- interest na 36 maand.
Lijkt me een faire deal. Ik voel me wel aangetrokken.
Spijtig genoeg heb ik geen eigen huis, en mijn huisbaas overtuigen om zijn oude versleten mazoutketel te vervangen is ook niet echt een optie.

Ik kreeg ook een persbericht toegstuurd van Axa over deze lening. En zoals jullie weten ligt het onderwerp “groen” mij nogal nauw aan het hart.
Het feit dat er specifiek leningen zijn om groene, ecologische verbouwingen en renovaties te ondersteunen vind ik leuk.
Wat me een beetje een wrange smaak in mijn mond geeft, zijn de statistieken die bij deze lening horen. Zo zijn 80% van de renovatieleningen groene renovaties (OK), 70% van de renoveerders zijn 40+ers (das minder maar bon) en wordt de lening het meeste gebruikt om zonnepanelen te leggen (niet OK).
Wat ik zelf al dacht wordt bevestigd in het persbericht. Jonge mensen hebben het geld niet om groene renovaties te doen. Terwijl het net zij zijn die er het meeste kunnen uit halen.
En het geld wordt geleend om overdreven gesubsidieerde, ondermaats renderende “groene” zonnepanelen te leggen.
Afbetalen op 10 of misschien 15 jaar terwijl de terugverdientijd van zo’n dingen geen 5 jaar is, lijkt me vreemd.
Maar bon, er wordt ook geld geleend voor isolatie, vervangen van CV-installaties etc. En dat is goed.

Heb je zelf verbouw- of renovatieplannen, wil je je versleten CV-installatie vervangen, wil je dubbel glas of extra isolatie, check dan eens op de Axa lening simulator.
Wil je zonnepanelen leggen, denk dan nog heel lang en hard na.

De toekomst van energie

Ik ben altijd redelijk begaan geweest met alles wat met biomassa te maken had. In eerste instantie vooral de technische kant van de zaak (verkleinen, zeven etc), maar gaandeweg ook meer en meer geïnteresseerd geraakt in het energetisch potentieel van de verschillende vormen van biomassa.
Door mijn groeiende interesse in hernieuwbare energie uit biomassa volgde automatisch ook interesse in andere hernieuwbare energiebronnen. Zonne- en windenergie, waterkracht, geothermaal, and so on.

Ondertussen ben ik werkzaam in de biomassa-sector en ben ik er van overtuigd dat het biomassa zal zijn die de grote energievraag van de toekomst opvult.
Waarom? Wel, daar zal ik in onderstaande blogpost een antwoord op geven.

Een zeer belangrijke zaak voor de energiebron van de toekomst is het CO²-neutraal zijn. Verder zal veiligheid en hernieuwbaarheid een belangrijke rol spelen. Omwille van die reden hou ik geen rekening met kernenergie in deze post.
Kernenergie is CO²-neutraal, maar er zijn grote vraagtekens bij de veiligheid en er wordt nog altijd gewerkt met een niet-hernieuwbare energiebron.

Biomassa

Biomassa is een volledig hernieuwbare energiebron, die quasi-CO²-neutraal is. Ongeveer alle plantendelen kunnen gebruikt worden als energiebron, eventueel nadat ze eerst voor andere toepassingen gebruikt zijn. Afhankelijk van de plantendelen en een resem andere factoren zoals vochtinhoud, vervezeling van de plantendelen, fractionering etc kan de biomassa verbrand, vergast of vergist worden, kunnen ze via pyrolyse of torrefactie geconditioneerd worden voor verdere bewerkingen en kan het energiepotentieel verhoogd worden.

Op dit ogenblik is het zo dat er eigenlijk 2 stromingen binnen de biomassa zijn.
De eerste is het hout. Hout wordt gechipt of geshredderd en afgevoerd voor verbranding. Eventueel wordt het hout voor het verbrandingsproces nog in pellets of briketten geperst.
De 2de stroom is het zachtere materiaal, dat aangewend wordt voor biogas. Meestal gaat het hier over energiemais of andere energie-teelten maar meer en meer worden ook andere zaken toegepast zoals dierlijke bijproducten, restafval van chemische nijverheid, GFT-afval of bermmaaisel.
Om het gebruikt en de opbrengst van biomassa te verhogen zal in de toekomst vooral moeten uitgekeken worden naar ofwel biomassa-boilers die een zeer breed spectrum van stoffen kunnen verbranden, ofwel de grondstoffen zo gaan conditioneren dat ze op bredere schaal kunnen ingezet worden.

Eigenlijk moet het geheel zo bekeken worden dat elke vorm van plantaardig materiaal, of het nu reeds bewerkt/verwerkt is of niet, een potentiële energiebron is.

Door de juiste conditionering en een logistieke keten afgestemd op de energieproductie zal biomassa een stabiele, veilige en CO²-neutrale basisbron zijn van onze toekomstige energiebehoeftes.
Waar vooral ook rekening mee moet gehouden worden is het feit dat biomassa, als enige alternatieve energiebron, een continue, stuurbare bron van energie is.

Zonne-, wind- en golfkracht

Waarom deze 3 vormen van alternatieve energie bij elkaar in 1 ondertitel? Omdat ze 1 ding gemeen hebben… onvoorspelbaarheid.
Jan-met-de-pet denkt bij hernieuwbare energiebronnen aan hun dak vol zonnepannelen of de windmolens die liefst niet in hun achtertuin staan. Net als bij biomassa is er een energiebron nodig, de zon en de wind die door de zonnepanelen of de windmolens omgezet worden in elektriciteit. Maar de zon schijnt niet altijd, en de wind is ook geen constante.

Ik hoop dat het besef snel groeit dat zonnepanelen en windmolens niet de oplossing zijn om in 2020 20% van onze energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

Waar ik wel toekomst in zie is de toepassing van SmartGrids om de piekenergie van zonnepanelen en windmolens zo te gaan verdelen over het net dat deze gebruikt wordt daar waar hij effectief nodig is, en misschien zelfs kan opgeslagen worden om te kunnen voldoen aan een latere vraag.