Biogas in Ternat – of hoe een goedmenende boer niet mag

In Ternat heeft een boer, de heer Bayens, het idee opgevat om wat zijn dieren produceren aan mest om te zetten in biogas, en zo elektriciteit te winnen.
Wat er eigenlijk gebeurd, is mengmest mengen met energiemais, grasresten, dit verwarmen tot een 38?Ǭ?. Het mengsel begint methaan te produceren, en dit is het zogenaamde biogas.

Na de verbranding van methaan, blijft alleen nog waterdamp over. En elektriciteit, en warmte 🙂

De buren vrezen voor ontploffingsgevaar, lawaaihinder, geurhinder. Ontploffingsgevaar??Ǭ† Steek is een stekske aan in uwe wc nadat ge hem gebruikt hebt… ontploft da? Lawaaihinder? watte? van t kokende mengsel of zo? Nu moet die boer ook mais hakselen, gras hakselen, komen ze zijn mengmest halen om open te spreiden (en zo de methaan te verspreiden, da kan pas stinken!!) Geurhinder? Als het stinkt verlies hij kracht, dus geld, da zal hij zeker niet willen.
Wat overblijft na het uitbroeien, is een rijke zwarte massa, die zonder stank kan verspreid worden over het veld.

Ik snap die buren echt niet. Blijkbaar wonen er een aantal zonevreemd, in landbouwgebied, en gaan die nu het leven van een boer zuur maken. Een boer, die zelf wil investeren om een toekomstig mestprobleem nu al op te lossen, krijgt geen vergunningen omdat zij lastig doen. Waarschijnlijk zijn het ook zo’n mensen die bellen dat t stinkt als ze beren of mesten, die ambetant zijn als koeien loeien etc.

Ik krijg het echt moeilijk van zo’n mensen. Mr Bayens, mijn steun hebt ge, en als t moet, komt da ding maar in mijnen hof zetten!

Meer via agripress, Joris Van Dael, Energie & Klimaat

4 Replies to “Biogas in Ternat – of hoe een goedmenende boer niet mag”

  1. En het gaat blijkbaar de goeie kant op met ons idool 🙂

    “bedankt voor het positief verslag over mijn plannen, ik kan je alvast mededelen dat de milieuvergunning door de minister Peeters goedgekeurd is en er eerstdaags een nieuwe bouwaanvraag komt. groetjes rudy”

Comments are closed.