(TT) : Rotatief VS Cilindrisch

Er zijn 2 algemene maaiprincipes voor een gazon. Bij rotatief maaien (het meest voorkomende) hebben we een mes dat horizontaal tegen een hoge snelheid ronddraait. Gemiddeld draait zo’n mes 2480tpm. Het mes heeft geslepen uiteindes, en door de hoge snelheid wordt het gras afgesneden (feitelijk geslagen). Een goed geslepen mes gaat met minimale schade de grassprietjes afsnijden. Botte messen gaan meer vervezelen en een onzuiver maaibeeld nalaten. Grastechnisch gezien is dat een niet zo goede methode, maar als we prijs/kwaliteit in het oog houden zitten we goed.

Cilindrisch maaien wil zeggen dat we een rol hebben bestaande uit 5 tot 12 messen. Deze rol draait tegen een hoge snelheid tegen een tegenmes. Het gras wordt dus eigenlijk afgeknipt. De vervezeling en het onzuivere maaibeeld dat we kunnen hebben bij rotatief maaien, hebben we hier niet. Wat we wel hebben is een zuivere snit, alsof de sprietjes met een schaar zijn afgeknipt. Tegenover een rotatieve maaier zitten we wel met een hogere aankoopprijs, en een hogere onderhoudskost. De afstelling van deze maaiers is ook ingewikkelder dan de afstelling van een rotatieve maaier. Willen we echt een perfect gazon, dan is de cilindermaaier de aangewezen maaier.

Beide maaiprincipes bestaan in de meest voorkomende maaibreedtes, en in wandel of zitmaaier. Ook kunnen beiden aangewend worden als mulchmaaier, uitworpmaaier of opvangmaaier.