Roobaert Vijver

Roobaert Vijver is een park in Asse, zowa vlak in mijn buurt. Begin vorige week had ik al willen zien dat er precies enkele bomen in mijn uitzicht ontbraken. Halverwege de week is tot daar gegaan, samen met een leuke blogster die op bezoek was. Bleek dus dat ze daar volop aan het bomen zagen waren. En ni zomaar omzagen, maar met een Timberjack uitslepen en alles erop en eraan!

Gevolg, het is daar een ravage. De gazons zijn om zeep, de beek is gans dichtgereden, de wegen zijn vernield. Alleen de vijver komt er vrij ongeschonden uit…

Ik hoop dat het hele park nieuw wordt aangelegd, en wel op een doordachte manier. Het park bestaat uit een bovenste deel, met speeltuigen, grote grasvlakte etc, een serieuze helling, met bomen en verwilderd gras (eigenlijk meer onkruiden), en dan het benedendeel, met de vijver, beekje, en ook gazons en mja, de bomen die nu weg zijn…

Mijn visie?
Het bovendeel :
De gazon rondom de speeltuigen herdoen, de paadjes herleggen, en meer moet daar niet gebeuren.

De helling :
De helling bestaat uit een linker en rechtergedeelte, als we het grof bekijken. Links was een bosomgeving, met eiken, beuken, populieren en ondergroei van wilgen, vlieren etc. Dit bosgedeelte moet terug aangeplant worden met bomen. Eventueel een ondergroei van bolgewassen (sneeuwklokjes, blauwe druifjes etc.).
Rechts was dus de helling met onkruid. Hier denk ik dat de beste oplossing is om een doorlevende bloemenweide in te zaaien. De open ruimte blijft open, maar is begroeid met allerhande doorlevende bloemen en vaste planten, die gerust mogen verwilderen. De biodiversiteit zou serieus stijgen, wat ten goede komt van het bodemleven, de insecten en kleine diertjes (muizen, amfibie?ɬ´n, allerhande kruip- en kriebelbeestjes). Ook het vlinderbestand zou hier van profiteren. De totale oppervlakte van deze helling is naar schatting een 600m?Ǭ?, wat toch een serieus mooie bloemenweide moet opleveren, met plaats voor verwildering.

Het benedendeel :
Rondom de vijver is er nood aan opkuiswerk. De vijver is eigenlijk meer een grote modderpoel met een klein laagje water erop. Blikjes en ander afval drijven rond, eendekroos overwoekerd de vijver, hier en daar staat een iris te vergaan. De vijver moet uitgediept worden, zodat die zich kan herstellen. De vlonders over de vijver moeten hersteld worden. Werk genoeg!
Tussen de vijver en de rand van het park mogen terug bomen aangeplant worden, een combinatie van stoere bosbomen (Eik, Beuk, Hazelaar, etc) en korteomloophout. Tussen beide aanplantingen zou ik opteren voor bolgewassen.

De paden :
Het park wordt massaal gebruikt door lopers. Hier moet rekening mee gehouden worden! De paden zou ik dus zoveel mogelijk aanleggen in gehakseld hout en zand (er een Finse piste van maken dus…). Verder een aantal verharde paden (halfdoorlaatbare verharding) zodat fietsjes en kidnerwagens geen problemen hebben.

Landschapsellementen :
Houtwallen kunnen perfect ingepast worden rondom de wandelwegen. Afgevallen takken, snoeihout etc kunnen hier opgestapeld worden, in plaats van te verhakselen. Deze houtwallen gaan traag afbreken, waardoor ze een aangename plaats worden voor insectjes, muizen en amfibie?ɬ´n. Ook klimplanten gaan al snel profiteren van de houtwallen. Streekeigen hagen bestaande uit hazelaars, vlieren, meidoorn en allerhande klimplanten zoals kamperfoelie, klimop kunnen de verschillende onderdelen van het park afscheiden. Op die manier wordt het park virtueel vergroot.
Dikke houtblokken met gaatjes in geboord worden een vestigingsplaats voor solitaire wespen. Solitaire wespen zijn wespen die alleen leven, en dikwijls een positieve invloed hebben heb hun omgeving, omwille van hun eetgedrag. Een typisch voorbeeld zijn de sluipwespen. Deze leggen eitjes in larven van slechte insecten… (worden dikwijls gebruikt bij ge?ɬØntegreerde teelten zoals paprika of tomaat).
De beek moet terug voorzien worden van brugjes, en moet wat uitgediept worden.

Burgemeester, ge weet mij te vinden he!! (Dinsdag in de Murphy’s, vrijdag-zondag in de Lazarus :-))

Lupinen als eiwitbron

Lupinen zijn vlinderbloemigen, die heel lang geleden gekweekt werden als voeder voor het vee. Lupinen zijn mooie planten, met mooie bloemen die massaal bezocht worden door vlinders, bijtjes en zo meer. Lupinen werden gezaaid als groenbemester, omdat ze stikstof binden, omdat ze met hun wortelgestel de aarde los maken, en omdat ze zoveel biomassa produceren.

Na 3 jaar onderzoek zijn mensen van de Hogeschool Gent tot de conclusie gekomen dat Lupinen een intressante teelt is. Hij kan helpen met het beperken van de invoer van soja, soja dat al bij al toch een serieuze impact heeft op het milieu (voor soja word massaal oerwoud gekapt, soja is een monocultuur, soja wordt met grote energieverslindende boten naar Europa gebracht).
Lupinen zijn goed voor de aarde, ze binden stikstof, je kan er meel van maken, je kan het gebruiken als veevoeder en zo verder.

No shit Sherlock. Had mij 3 jaar geleden is gebeld, dan had ge da geld voor iets anders kunnen gebruiken. Of lees is een boekske. Der zijn zo leuke boekskes, die zeker in de bib van de Hogeschool Gent staan. Boekskes van t Ministerie van Landbouw, van pakweg de jaren 50, wedden dat er iets instaat over Lupinen?

Total excellium

Een 2tal jaar geleden, voor de grote CO en fijnstof-rage, diende Total Excellium, Shell V-Power en al de rest van die “premium” brandstoffen voor hogere prestaties en zo verder.

Nu dat we 2 keer smog-alarm hebben gehad, en dat Al Gore de wereld is rondgevlogen ivm een of andere Waarheid, word er plots met geen woord meer gerept over die hogere prestaties, nee nee, die brandstoffen halen uwe CO naar beneden, en zorgen voor minder fijn stof, en tegelijkertijd verbruikt ge minder, en rijdt ge langer, EN ge krijgt misschien zelfs ECO-banden als ge wint!

I call bullshit, opportunisme en volksbedriegerij!