Roobaert Vijver

Roobaert Vijver is een park in Asse, zowa vlak in mijn buurt. Begin vorige week had ik al willen zien dat er precies enkele bomen in mijn uitzicht ontbraken. Halverwege de week is tot daar gegaan, samen met een leuke blogster die op bezoek was. Bleek dus dat ze daar volop aan het bomen zagen waren. En ni zomaar omzagen, maar met een Timberjack uitslepen en alles erop en eraan!

Gevolg, het is daar een ravage. De gazons zijn om zeep, de beek is gans dichtgereden, de wegen zijn vernield. Alleen de vijver komt er vrij ongeschonden uit…

Ik hoop dat het hele park nieuw wordt aangelegd, en wel op een doordachte manier. Het park bestaat uit een bovenste deel, met speeltuigen, grote grasvlakte etc, een serieuze helling, met bomen en verwilderd gras (eigenlijk meer onkruiden), en dan het benedendeel, met de vijver, beekje, en ook gazons en mja, de bomen die nu weg zijn…

Mijn visie?
Het bovendeel :
De gazon rondom de speeltuigen herdoen, de paadjes herleggen, en meer moet daar niet gebeuren.

De helling :
De helling bestaat uit een linker en rechtergedeelte, als we het grof bekijken. Links was een bosomgeving, met eiken, beuken, populieren en ondergroei van wilgen, vlieren etc. Dit bosgedeelte moet terug aangeplant worden met bomen. Eventueel een ondergroei van bolgewassen (sneeuwklokjes, blauwe druifjes etc.).
Rechts was dus de helling met onkruid. Hier denk ik dat de beste oplossing is om een doorlevende bloemenweide in te zaaien. De open ruimte blijft open, maar is begroeid met allerhande doorlevende bloemen en vaste planten, die gerust mogen verwilderen. De biodiversiteit zou serieus stijgen, wat ten goede komt van het bodemleven, de insecten en kleine diertjes (muizen, amfibie?ɬ´n, allerhande kruip- en kriebelbeestjes). Ook het vlinderbestand zou hier van profiteren. De totale oppervlakte van deze helling is naar schatting een 600m?Ǭ?, wat toch een serieus mooie bloemenweide moet opleveren, met plaats voor verwildering.

Het benedendeel :
Rondom de vijver is er nood aan opkuiswerk. De vijver is eigenlijk meer een grote modderpoel met een klein laagje water erop. Blikjes en ander afval drijven rond, eendekroos overwoekerd de vijver, hier en daar staat een iris te vergaan. De vijver moet uitgediept worden, zodat die zich kan herstellen. De vlonders over de vijver moeten hersteld worden. Werk genoeg!
Tussen de vijver en de rand van het park mogen terug bomen aangeplant worden, een combinatie van stoere bosbomen (Eik, Beuk, Hazelaar, etc) en korteomloophout. Tussen beide aanplantingen zou ik opteren voor bolgewassen.

De paden :
Het park wordt massaal gebruikt door lopers. Hier moet rekening mee gehouden worden! De paden zou ik dus zoveel mogelijk aanleggen in gehakseld hout en zand (er een Finse piste van maken dus…). Verder een aantal verharde paden (halfdoorlaatbare verharding) zodat fietsjes en kidnerwagens geen problemen hebben.

Landschapsellementen :
Houtwallen kunnen perfect ingepast worden rondom de wandelwegen. Afgevallen takken, snoeihout etc kunnen hier opgestapeld worden, in plaats van te verhakselen. Deze houtwallen gaan traag afbreken, waardoor ze een aangename plaats worden voor insectjes, muizen en amfibie?ɬ´n. Ook klimplanten gaan al snel profiteren van de houtwallen. Streekeigen hagen bestaande uit hazelaars, vlieren, meidoorn en allerhande klimplanten zoals kamperfoelie, klimop kunnen de verschillende onderdelen van het park afscheiden. Op die manier wordt het park virtueel vergroot.
Dikke houtblokken met gaatjes in geboord worden een vestigingsplaats voor solitaire wespen. Solitaire wespen zijn wespen die alleen leven, en dikwijls een positieve invloed hebben heb hun omgeving, omwille van hun eetgedrag. Een typisch voorbeeld zijn de sluipwespen. Deze leggen eitjes in larven van slechte insecten… (worden dikwijls gebruikt bij ge?ɬØntegreerde teelten zoals paprika of tomaat).
De beek moet terug voorzien worden van brugjes, en moet wat uitgediept worden.

Burgemeester, ge weet mij te vinden he!! (Dinsdag in de Murphy’s, vrijdag-zondag in de Lazarus :-))