Gastpostje: De verkeersknoop in Asse

Den Davy schreef zijn frustraties, de frustraties van vele Assenaren, neer als een gastblogpostje.

Waarschijnlijk is over dit onderwerp al zeer veel inkt gevloeid maar laten we nu even alles stap voor stap bekijken.

Laat ons zeggen dat de laatste jaren er al heel wat werken zijn verricht aan de wegeninfrastructuur in Asse, maar meestal wordt er ondoordacht aan begonnen en soms is ook de kwaliteit van de geleverde werken ver weg van het gehoopte resultaat.

We beginnen even met het centrum van Zellik, dit werd in 2002 tot 2 maal toe volledig heraangelegd wegens verzakkingen na dat het verkeer er een paar weken over reed, na de heraanleg nu een 6 tal jaar geleden merk je wel degelijk dat opnieuw het centrum te lijden heeft onder het vele verkeer. Misschien moet er toch maar eens nagedacht worden om terug simpele asfalt aan te leggen ipv mooie klinkers dat beter passen als terras in je tuin..

Een probleem in gelijke trend duikt op bij de heraanleg van de verkeersknoop “De Wijndruif”, na de werken stelde men vast dat de draaicirkels voor bussen van De Lijn en vrachtwagens veel te klein was in elke mogelijke richting! Hier werden dus ook zoals in Zellik zo gezegde studies uitgevoerd maar dit mocht niet baten.

Laten we hier al even halt houden en deze twee voorbeelden even evalueren: centrum-Zellik werd de aannemer hiervan verantwoordelijk gesteld en diende hij dit op eigen kosten te herstellen of heraanleggen alhoewel de gebruikte materialen door een studiebureau werden voorgelegd. Bij het probleem van “De Wijndruif” liep ten eerste de aannemer een enorme vertraging op bij de eerste poging, en door de foute inschatting van het studiebureau (draaicirkels) mocht de aannemer nog een tweede maal proberen tot zeer grote ergernis van de lokale handelaars en de duizenden automobilisten dat dagelijks gebruik maken van dit kruispunt.

Ongeveer gelijkertijd met de heraanleg van De Wijndruif werd er begonnen met de fel besproken “ring rond Asse”, een project dat al bijna een kwarteeuw de bewoners van Asse-centrum verdeelt onder voor- en tegenstanders.

Nu de eerste fase aangelegd is, station-Asse tot rotonde Huinegem, met de nodige problemen en het arrest voor de overige 3 fases dat intussen zou(?) opgelost zijn kunnen we constateren dat het verkeer blijft opstroppen in Asse en deze eerste fase slechts een fractie van het verkeer heeft weggenomen en meer gebruikt wordt als sluipweg om de enorme files in het centrum te vermijden.

Zoals iedere bewoner van Asse momenteel weet zijn er twee pijnpunten voor het verkeer in onze gemeente: de flessenhals in het centrum op het kruispunt van de N9-Nieuwstraat-Prieelstraat en anderzijds de stationsomgeving.

Asse ligt pal in het middelpunt van de driehoek Aalst-Dendermonde, Brussel en Ternat (Edingen), waarom werd er dan in godsnaam begonnen met een deel van de ring dat leid naar niemandsland (fase 1: station- industriezone Mollem)? Fase 2 (Huinegem – Kalkoven) van de ringweg leidt ook naar deze regio, er zijn hier inderdaad grote bedrijven gevestigd maar je mag niet enkel kijken naar deze uithoek van Asse, de eigenlijke hoekpunten van de driehoek worden hier volledig over het hoofd gezien. Fase 3 (Kalkoven – Edingsesteenweg) is op zicht de enige weg dat de verkeersdrukte in Asse gedeeltelijk kan temperen maar spijtig genoeg is deze laatste in de planning. We kunnen vaststellen dat hier dus ook opnieuw ondoordacht te werk is gegaan. Was dit misschien ook het studiebureau dat Zellik en Wijndruif heeft uitgedacht?

Ook de stationsomgeving, eveneens al jaren twistpunt van de Assese politiekers, blijft een aanslepend probleem, bij de studie van de ringweg rond Asse werd er geopperd voor een tunnel, zijnde voor de automobilisten of het treinverkeer, maar dit werd destijds geschrapt (na de studie!) wegens overschrijding van de vooropgestelde begroting voor het totaalproject van de ring. Natuurlijk kennen we ook deze situatie in Asse voor wie de roman aan krantenartikels over het nieuwe gemeentelijk zwembad gelezen hebben.

Ongeveer een jaar geleden verscheen er een krantenartikel dat de NMBS-holding besloten zou hebben om de stationsomgeving volledig te herinrichten eventueel met tunnel en dat deze werken zouden starten in het najaar van 2010, maar dit is buiten het getouwtrek van de betrokken partijen over de financiering gerekend. Buiten dat het station momenteel een nieuw likje verf gekregen heeft is me persoonlijk nog niet veel meer opgevallen..

Als besluit kunnen we zeggen dat er telkens zeer dure studies worden uitgevoerd dat op zich ook enkele maanden of zelfs jaren duren en bijna telkens loopt het mis met de uitvoering.

Als de bewoners van Asse deze lijdensweg al jaren zien en aan de lijve ondervinden, kunnen zij het ook niet begrijpen waarom de politiekers niet ingrijpen en eindelijk eens consequent optreden tegen de falende studiebureaus, aannemers, gewestelijke instanties etc.

Varieer!

Variatie is nooit slecht. Verandering van spijs doet eten, nietwaar?

Varieer eens in het verkeer! We zitten middenin de Heen-en-Weer week, een week die in het teken staat van duurzaam woon-werkverkeer. Zoals jullie weten heb ik het helemaal voor duurzaamheid. In mijn huidige job kan ik moeilijk het openbaar vervoer nemen, en ik het verleden had ik het ongeluk dat ik ofwel veel op de baan was, of dat er geen zinnige OV-verbinding was tussen woon- en werkplaats. Had die er wel geweest, dan had ik zeker mijn angst voor het openbaar vervoer overwonnen! (Ondertussen heb ik geleerd hoe leuk reizen met trein is. Muziekje, boekje en meedeinen op het monotome gedobber over de rails)

Om de trouwe OV-gebruikers te belonen, en om verstokte automobilisten over de lijn te trekken, organiseert de Vlaamse Overheid een boekenactie. Vandaag worden in een aantal stations boeken uitgedeeld. Meerbepaald Grof Wild van Aspe.

Deze ochtend zijn er al uitgedeeld, maar ook vanavond worden er nog uitgedeeld, speciaal voor die mensen die ‘s ochtends moeten lopen om hun trein te halen 😉

Wil je meer weten? Ga dan eens kijken op http://tinyurl.com/boekenactie