Grass biofuels ‘cut CO2 by 94%’

Producing biofuels from a fast-growing grass delivers vast savings of carbon dioxide emissions compared with petrol.
Dit is het eindresultaat van een full-scale onderzoek in de States.

Gedurende 5 jaar werden op 10 boerderijen oppervlaktes tussen de 3 en 9 hectares opgeplant met Panicum virgatum L, een soort siergras, dat tot 2,5m hoog wordt.
Uit dit gras word bio-ethanol geraffineerd. Per acre kunnen er 320 vaten bio-ethanol gewonnen worden. Dit is opvallend meer dan wanneer we voedingsgewassen zoals mais of granen gaan gebruiken.

Het raffineer-proces is wel moeilijker, maar wanneer alles bij elkaar gerekend wordt (diesel, zaad, bemesting, oogst etc), dan winnen we nog steeds 343% meer!

Nu maar hopen dat ze met deze kennis ook is effectief gaan doen!

One Reply to “Grass biofuels ‘cut CO2 by 94%’”

  1. Laat ons dan inderdaad hopen dat ze hier eindelijk hun verstand gaan gebruiken h?ɬ©. In plaats van alleen maar aan business te denken.

Comments are closed.