Klein overzichtje….

Ik, met mijn beperkte kennis van wetgeving and stuff, heb is een beperkt overzichtje gemaakt van de meest voorkomende verkeersovertredingen tijdens de marokaanse trouwerijen in Wemmel. Ik ben er zeker van dat andere nog kunnen aanvullen….

De verkeerscode :
Artikel 7. – Algemene gedragsregels voor de weggebruikers. 7.1. Stelt dat elke weggebruiker de bepalingen in dit reglement moet naleven. 7.2. Stelt dat de weggebruikers zich zo moeten gedragen op de openbare weg dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken voor de andere weggebruikers. 7.3. Stelt dat het verboden is het verkeer te hinderen of onveilig te maken. Artikel 9. – Plaats van de bestuurders op de openbare weg. Dit artikel stelt dat de plaats van de bestuurders duidelijk omschreven is. Dit is zo rechts mogelijk op de rijbaan. Artikel 33. – Gebruik van de geluidstoestellen. 33.2. Stelt dat geluidssignalen zo kort mogelijk moeten zijn. Zij zijn alleen toegelaten om een noodzakelijke waarschuwing te geven ten einde een ongeval te voorkomen en, buiten de bebouwde kommen, wanneer men een bestuurder die men wil inhalen moet waarschuwen. Artikel 44. – [Bestuurders en passagiers van voertuigen.] 44.3. Stetl dat het verboden is personen te vervoeren op de uitwendige delen van de carrosserie van een voertuig.

3 Replies to “Klein overzichtje….”

  1. Ma wacht tot er eens een accident gebeurt en er vliegt er daar ene uit zo’n raam uit, dan zal t ons fout nog zijn ook…

  2. ‘t was vandaag weer van da. Ene da al op ‘t rond punt was nam zijne voorrang, ‘t kot was te klein (en er was aleens geen kot)

Comments are closed.