(TT) : De toplaag dressing

Zoals ik hier aanhaalde kunnen kale plekken in een gazon gemakkelijk heringezaaid worden na verticuteren door middel van dressing of toplaag toe te dienen.

Vele gazons hebben het jaar na jaar moeilijker om in goeie staat te blijven. Dikwijls holt de tuinier (of eigenaar) achter de feiten aan, en dringt zich een volledige herinzaai op. Dit gaat gepaard met 6-8 weken een open grondoppervlak, dat niet betreden mag worden, omwille van het schietende gras.

Beter is het gebruik van doorzaaimachines, of indien we zelf verticuteren, toplaag. Toplaag is een simpel recept, maar wordt angstvallig geheim gehouden door menig tuinaannemer. Zolang zij het moeten doen, brengt het hun op. Indien de klant het recept kent, kan hij het zelf… Wel mijnheer de tuinaannemer, i’m about to give your secret recipe away!! (so sue me :p)

Men neme 1 deel potgrond, en 1 deel aangepast graszaad (aangepast aan de omstandigheden, zoals schaduwgazon, speelgazon, etc). Dit mengt men goed. De potgrond dient om vocht te voorzien voor de kiemende zaadjes, en tevens een beschermende laag rondom deze zaadjes. Dit mengsel strooit met op de kale plekken, en borstelt men met een stijve borstel in de groefjes van het verticuteren.

Hierna mag de gazon gewoon gebruikt worden. Met maaien moet men wel nog enkele dagen wachten. In echt droge periodes overvloedig beregenen, maar dan echt wel overvloedig….(Grond moet 20 cm diep nat worden…)

Dressing kan ook gemaakt worden met bvb 1 deel zand en 1 deel compost, om zware kleigrond bovenop luchtiger te maken, zodat de wortels van onze grasstruikjes gemakkelijker lucht kunnen trekken 🙂

One Reply to “(TT) : De toplaag dressing”

Comments are closed.