De toekomst van energie

Ik ben altijd redelijk begaan geweest met alles wat met biomassa te maken had. In eerste instantie vooral de technische kant van de zaak (verkleinen, zeven etc), maar gaandeweg ook meer en meer geïnteresseerd geraakt in het energetisch potentieel van de verschillende vormen van biomassa.
Door mijn groeiende interesse in hernieuwbare energie uit biomassa volgde automatisch ook interesse in andere hernieuwbare energiebronnen. Zonne- en windenergie, waterkracht, geothermaal, and so on.

Ondertussen ben ik werkzaam in de biomassa-sector en ben ik er van overtuigd dat het biomassa zal zijn die de grote energievraag van de toekomst opvult.
Waarom? Wel, daar zal ik in onderstaande blogpost een antwoord op geven.

Een zeer belangrijke zaak voor de energiebron van de toekomst is het CO²-neutraal zijn. Verder zal veiligheid en hernieuwbaarheid een belangrijke rol spelen. Omwille van die reden hou ik geen rekening met kernenergie in deze post.
Kernenergie is CO²-neutraal, maar er zijn grote vraagtekens bij de veiligheid en er wordt nog altijd gewerkt met een niet-hernieuwbare energiebron.

Biomassa

Biomassa is een volledig hernieuwbare energiebron, die quasi-CO²-neutraal is. Ongeveer alle plantendelen kunnen gebruikt worden als energiebron, eventueel nadat ze eerst voor andere toepassingen gebruikt zijn. Afhankelijk van de plantendelen en een resem andere factoren zoals vochtinhoud, vervezeling van de plantendelen, fractionering etc kan de biomassa verbrand, vergast of vergist worden, kunnen ze via pyrolyse of torrefactie geconditioneerd worden voor verdere bewerkingen en kan het energiepotentieel verhoogd worden.

Op dit ogenblik is het zo dat er eigenlijk 2 stromingen binnen de biomassa zijn.
De eerste is het hout. Hout wordt gechipt of geshredderd en afgevoerd voor verbranding. Eventueel wordt het hout voor het verbrandingsproces nog in pellets of briketten geperst.
De 2de stroom is het zachtere materiaal, dat aangewend wordt voor biogas. Meestal gaat het hier over energiemais of andere energie-teelten maar meer en meer worden ook andere zaken toegepast zoals dierlijke bijproducten, restafval van chemische nijverheid, GFT-afval of bermmaaisel.
Om het gebruikt en de opbrengst van biomassa te verhogen zal in de toekomst vooral moeten uitgekeken worden naar ofwel biomassa-boilers die een zeer breed spectrum van stoffen kunnen verbranden, ofwel de grondstoffen zo gaan conditioneren dat ze op bredere schaal kunnen ingezet worden.

Eigenlijk moet het geheel zo bekeken worden dat elke vorm van plantaardig materiaal, of het nu reeds bewerkt/verwerkt is of niet, een potentiële energiebron is.

Door de juiste conditionering en een logistieke keten afgestemd op de energieproductie zal biomassa een stabiele, veilige en CO²-neutrale basisbron zijn van onze toekomstige energiebehoeftes.
Waar vooral ook rekening mee moet gehouden worden is het feit dat biomassa, als enige alternatieve energiebron, een continue, stuurbare bron van energie is.

Zonne-, wind- en golfkracht

Waarom deze 3 vormen van alternatieve energie bij elkaar in 1 ondertitel? Omdat ze 1 ding gemeen hebben… onvoorspelbaarheid.
Jan-met-de-pet denkt bij hernieuwbare energiebronnen aan hun dak vol zonnepannelen of de windmolens die liefst niet in hun achtertuin staan. Net als bij biomassa is er een energiebron nodig, de zon en de wind die door de zonnepanelen of de windmolens omgezet worden in elektriciteit. Maar de zon schijnt niet altijd, en de wind is ook geen constante.

Ik hoop dat het besef snel groeit dat zonnepanelen en windmolens niet de oplossing zijn om in 2020 20% van onze energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

Waar ik wel toekomst in zie is de toepassing van SmartGrids om de piekenergie van zonnepanelen en windmolens zo te gaan verdelen over het net dat deze gebruikt wordt daar waar hij effectief nodig is, en misschien zelfs kan opgeslagen worden om te kunnen voldoen aan een latere vraag.

5 Replies to “De toekomst van energie”

 1. Ge had mij bij kernenergie. Dat is inderdaad de enige oplossing die genoeg rendement geeft.
  Ik zie weinig graten in de rest want uiteindelijk doet ge hetzelfde als we nu bezig zijn: uitputbare grondstoffen gebruiken.
  Ik zie ook niet goed in hoe het “goed” is om hout te verbranden (de CO² wordt eerst opgenomen en bij de verbranding weer afgegeven is het argument). Laat dit proces nu net hetzelfde zijn dan de verbranding van steenkool/olie maar die planten zijn gewoon iets ouder… Ik denk dat ge mijn punt wel snapt.
  En er zijn ook constante alternatieve energiebronnen (stuwmeren bvb, kunt ge zelfs regelen naar gelang de vraag). Then again, veel te weinig capaciteit.

 2. Ik gok op getijden/golfslag-energie en algen.
  Gewassen aanplanten om vervolgens om te zetten naar energie is geen oplossing vanwege de groei van de bevolking en de voedselschaarste. Met algen heb je dit probleem niet en deze kunnen omgezet worden naar biodiesel. Met 4 miljoen hectare algen kan men in de VS alle wagens van biodiesel voorzien met soja zou dat 1,2 miljard hectare zijn en die neemt dan ook nog eens landbouwgrond weg die beter voor voeding kan gebruikt worden.

 3. De uiteindelijke winnaar gaat de goedkoopste worden. Als schaalbaarheid niet lukt door te hoge kosten (teveel land innemen) dan zal een andere bron de overhand nemen. zie bij ons, nu zijn zonnepanelen relatief het goedkoopst maar van zodra er iets anders goedkopers beschikbaar is zal men overschakelen…

 4. De winnaar zal de goedkoopste zijn van dat moment. Het zal dus altijd blijven evalueren…als morgen de olie aan 250 dollar staat dan zal er snel een evolutie volgen aangezien mensen alleen iets ondernemen als ze het in hun portefeulle voelen. Zelf had ik liever gehad dat we gister al begonnen waren met een degelijk plan voor duurzaamheid in het algemeen (dus niet enkel energie maar ook voeding,…)

 5. Antoon,
  Lieven Gekiere (Bryo/ Voka) verwijst mij naar jou i.v.m. biomassa en groenafval. Mail eens of bel 0473/ 664 106.
  Tot hoors,
  Bruno

Comments are closed.