Bio-energie & Biomassa : 5 : Ethiek rond biomassa & bio-energie.

De laatste tijd duiken er alsmaar meer berichten op over het stoppen van subsidies voor bio-energie of de impact van de productie van biomassa op de voedselproductie.

Boeren die zich richten op energie-productie (rechtstreeks of onrechtstreeks) zouden de oorzaak zijn van stijgende voedselprijzen, honger in de 3de wereld, en zo verder. Ik meen mij te herinneren dat die honger er altijd al geweest is (om het grof te stellen), en de stijgende voedselprijzen hebben veel oorzaken, maar de boer merkt er weinig van (meer info op http://www.voedselprijzen.be/).

Het is natuurlijk zo dat boeren inderdaad voedsel produceren. Aardappels, vlees, groenten, graan om brood te bakken en vers fruit. Wat hier geproduceerd wordt, heeft weinig impact op pakweg de marktsituatie in Ethiopi?ɬ´ of Sudan. De honger in de 3de wereld kan dus moeilijk opgelost worden door hier bij ons nog meer te gaan produceren en deze overschotten dan uit te voeren. Belangrijker is om daar ter plaatse, goeie programma’s op te stellen om de mensen zelf te leren groenten en granen te kweken.

De voedselproductie voor de eigen markt mag natuurlijk niet in het gedrang komen. Een dikwijls gehoorde opmerking is, dat wanneer alle vergunde biogas-reactoren werkzaam zouden zijn, we heel Belgi?ɬ´ moeten vol zetten met energie-mais. De situatie dan is niet te overzien. Hongersnood zou ons deel zijn.
Het is natuurlijk begrijpelijk dat boeren de keuze maken om hun producten af te zetten op de markt die het meeste opbrengt. Wanneer je de keuze hebt tussen ?¢‚Äö¬¨1000,- per hectare voor snijmais, ?¢‚Äö¬¨2000 voor korrelmais en ?¢‚Äö¬¨4000 voor energie-mais, dan denk ik niet dat iemand van jullie zou twijfelen. Het is een economie als een andere.
Hierin verdedig ik met alle plezier de boeren die deze keuze maakten.

De stijgende voedselprijzen zijn een gevolg van de vele handelingen die gebeuren voor dat het voedsel bij de bevolking terecht komt. En dan spreek ik niet over zaaien/planten, verzorgen en oogsten, dan heb ik het over verpakken, sorteren, herverpakken, transport, groothandel, transport, kleinhandel.
Er blijft overal teveel geld aan handen kleven. Dit kost jou en mij geld, en brengt de boer niks meer op.

Niemand kan boeren verplichten om hun producten enkel te verkopen op de voedselmarkt. Net zoals niemand pakweg Mercedes kan verplichten auto’s te bouwen, of Apple kan verplichten van Mac’s te produceren.
Toch hangt er de donkere wolk van ethiek over het geheel van energie maken uit landbouwproducten. Vele industrie?ɬ´n hebben de vrije keuze waar ze naartoe willen, hoe ze willen ontwikkelen. De landbouw staat nu op een belangrijke tweesprong. Blijven ze bij de voedselproductie? Of evolueren ze naar energieproducenten? Het is duidelijk dat de energieproductie economisch een belangrijk voordeel heeft. Door de diversifi?ɬ´ren kan de landbouw profiteren van de mogelijkheid om energie te produceren. De voedselproductie gaat hierdoor ook gestimuleerd worden, doordat men verplicht zal zijn correctere prijzen te betalen voor de producten.

Meer respect voor de landbouw, meer respect voor innovatie binnen de landbouw, en een duidelijk beleid rond zowel energieproductie als rond voedselprijzen zouden dit geheel van ethische vragen snel opgelost zijn.

Super des Fagnes

Deze namiddag zat ik in Phillipeville, en onderweg was ik een wegwijzer tegen gekomen naar Brasserie des Fagnes. Ik herinner mij dit biertje, de Super des Fagnes, nog levendig. Op de Foire de Libramont, de landbouwbeurs dat het laatste weekend van juli plaatsvind in Libramont, kan je, in tegenstelling tot menig andere beurs in Vlaanderen, lekker eten en drinken. Varken aan het spit, Luikse schotels, lokale biertjes etc. Het is dus daar dat ik voor het eerst kennis maakte met de Super des Fagnes. Mijn collega en ik, aan ons tafeltje, in t zonneke, om 10u s ochtends, en maar genieten.

Bon, lang verhaal kort, ik heb dus nen bak met blonde, bruine, 4-granen en witbier. Telkens 3 grote flessen per soort. Voor zij die geintresseerd zijn, binnenkort proeverij! K heb ook de Super des Fagnes kaas mee 🙂

Agribex – t is gedaan!!

Eindelijk.

Een beetje een teleurstelling, zowel op gebied van verkoop, volk, plaats als de beurs in zijn geheel.
Na Agritechnica komt Agribex een beetje over als een speelgoedbeurs. Kleiner materiaal, geen 18 meter zaaicombinaties, geen rupstrekkers, geen wereldrecords. Toch enkele intressante zaken, en op onze stand hadden we ons eerder gericht op kleiner materiaal, wat toch intressante contacten heeft opgeleverd.
Weinig orders, maar toch eentje da de moeite was. Collega heeft een Caterpillar Challenger 765B verkocht. De grootste, zwaarste en sterkste tractor die verkocht is op Agribex :p

Enkele sfeerbeelden van deze morgen heel vroeg :


agribex_1.jpg

John Deere 7930 en 8530

agribex_3.jpg

Fendt Black Beauty 936

agribex_5.jpg

De nieuwe JCB landbouwtractor (eerste echte landbouwtractor…)

agribex_8.jpg

John Deere op dubbelluchtwielen

agribex_7.jpg

9m maaibord van New Holland

agribex_6.jpg

Massey Ferguson.

Biogas in Ternat – of hoe een goedmenende boer niet mag

In Ternat heeft een boer, de heer Bayens, het idee opgevat om wat zijn dieren produceren aan mest om te zetten in biogas, en zo elektriciteit te winnen.
Wat er eigenlijk gebeurd, is mengmest mengen met energiemais, grasresten, dit verwarmen tot een 38?Ǭ?. Het mengsel begint methaan te produceren, en dit is het zogenaamde biogas.

Na de verbranding van methaan, blijft alleen nog waterdamp over. En elektriciteit, en warmte 🙂

De buren vrezen voor ontploffingsgevaar, lawaaihinder, geurhinder. Ontploffingsgevaar??Ǭ† Steek is een stekske aan in uwe wc nadat ge hem gebruikt hebt… ontploft da? Lawaaihinder? watte? van t kokende mengsel of zo? Nu moet die boer ook mais hakselen, gras hakselen, komen ze zijn mengmest halen om open te spreiden (en zo de methaan te verspreiden, da kan pas stinken!!) Geurhinder? Als het stinkt verlies hij kracht, dus geld, da zal hij zeker niet willen.
Wat overblijft na het uitbroeien, is een rijke zwarte massa, die zonder stank kan verspreid worden over het veld.

Ik snap die buren echt niet. Blijkbaar wonen er een aantal zonevreemd, in landbouwgebied, en gaan die nu het leven van een boer zuur maken. Een boer, die zelf wil investeren om een toekomstig mestprobleem nu al op te lossen, krijgt geen vergunningen omdat zij lastig doen. Waarschijnlijk zijn het ook zo’n mensen die bellen dat t stinkt als ze beren of mesten, die ambetant zijn als koeien loeien etc.

Ik krijg het echt moeilijk van zo’n mensen. Mr Bayens, mijn steun hebt ge, en als t moet, komt da ding maar in mijnen hof zetten!

Meer via agripress, Joris Van Dael, Energie & Klimaat

Seko SAM5 Green

Ofte de Seko groenafvalverkleiner.

Sinds enkele maanden verdeelt Kempeneer de Seko Eco-line lijn. Seko is al jarenlang fabrikant van voedermengwagens voor de veeteelt, en sinds een zekere tijd hebben ze ook een afdeling compostering. Dit gaat van kleine tot grote groenafvalverkleiners, compostkeerders, trommelzeven, tot volledige kant-en-klare composteer en biogasinstallaties.

seko_algemeen_met_johndeere.jpg
De Seko met de nieuwe John Deere 4720 eHydro
Continue reading “Seko SAM5 Green”

Ajuin = wenen

Wa ne zever!

Ge weent van ajuinen omdat ze een gas vormen. K weet ni juist nemeer hoe t zat, ma wiki zal wel helpen :

Wiki : Bij het snijden van uien worden ook cellen stuk gesneden. In een uiencel komen twee gedeelten voor. E?ɬ©n deel bevat het enzym allinase, het andere deel zwavelverbindingen. Bij het stukgaan van de cellen worden er zwavelzuurverbindingen gevormd. Hieruit komt het gas syn-ropanethial-S-oxide vrij. Wanneer dit gas in contact komt met de ogen vormt het met het oogvocht een zwavelzuurverbinding, dat de zenuweinden in het oog irriteert. Hierdoor gaan de ogen tranen.

Tussen de uiensoorten komen verschillen in hoeveelheid vrijkomende zwavelzuurachtige verbindingen voor. Overigens is het tranen te voorkomen door uien in de koelkast te bewaren of door ze onder water te schillen.

Ik snij ze altijd dicht bij stromend water. Het syn-ropanethial-S-oxide dat vrijkomt, is hydrofiel, zijnde “houd van water”. Wordt dus aangetrokken tot water… gevolg, geen weenoogskes, alleen een hogere waterrekening. Water op u polsen sprenkelen helpt ook als het al te laat is.

Soms voel k mij ook is slim!