Teleurstelling

Niets zo erg als telkens opnieuw te moeten vaststellen dat wanneer je denkt de oplossing gevonden te hebben, te merken dat het toch niet het geval is.

Ik had een goed idee, maar het blijkt waardeloos te zijn..

Bummer!

Eco-tone.be

In afwachting van de laatste details rond de opstart toch nog een beetje nieuws op het Eco-Tone-front. Mijn site is live, online en te bezichtigen! Je kan hem vinden op http://www.eco-tone.be
Greet heeft een pareltje afgeleverd!

En verder? Vergaderingskes, contacten leggen, case-study schrijven.
Het begint te lopen….

(TT) – De Eigenwijze Tuin

Ik durf al eens een tuintip lanceren. De enige al nuttiger dan de andere. Meestal uit eigen ervaring, soms een combinatie van gevonden tips.

Maar oh boy, ben ik nu effe jaloers. Een groene weelde, een halve hectare groot, ecologisch onderhouden, met schapen, en een gemengde haag.
Mijn lapje gras met houtwal en bloemenweide is er niks bij vergeleken!

De tuintip van vandaag? De Eigenwijze Tuin

Ga en ontdek!

Protest van brandstofhandelaars tegen ‘samen aankopen’ van stookolie

In Aalter probeert de SP.a een samen-aankoop van stookolie op poten te zetten. Joke blogde er al over, de SPAANS–actie verscheen in Het Laatste Nieuws etc.

Ik ben helemaal voor zo’n organisaties.
Iedereen is georganiseerd, de producenten, de uitvoerende landen, de invoerders, de verdelers. Deze organisaties zijn erop gericht de aangeslotenen maximaal te laten profiteren, winst te maken en “rijk” (Stinkend rijk voor de sjeiks en producenten, rijk genoeg om zich een dikke Mercedes te kunnen veroorloven voor de verdelers) te worden. En dat uiteindelijk allemaal op de kap van ons, de gewone man. Hij/zij die gedwongen is bepaalde zaken aan te kopen, zoals stookolie om warmte te hebben in de winter. (Dit gaat ook op voor elektriciteit, gas, water. Voedsel is een andere zaak. Daar zijn producent en eind-gebruiker de dupe….)
Zolang deze organisaties blijven draaien, zitten we in een muizenval. We kunnen alleen ja knikken wanneer de factuur komt, en deze weer eens tig procent duurder is. En we kunnen er niets aan doen.

De SPAANS-actie van de SP.A Aalter heeft als bedoeling om een gezamenlijke aankoop te doen van stookolie. Er zijn een aantal regels aan deze actie verbonden, zoals minstens 500l bestellen of in Aalter of een van de deelgemeenten wonen. Door de gezamenlijke aankoop kan stevig onderhandeld worden over de prijs en leveringsvoorwaarden.
Mooi initiatief toch. Zo kan de gewone man eindelijk ook eens verenigd opkomen voor zijn rechten, kan hij ook eens aan de onderhandelingstafel zitten, en is hij niet langer verplicht van alles gewoon te slikken.

Maar niet voor de brandstoffenhandelaars! Die vinden het ongepast. Op de jaarmarkt van Aalter, waar het SPAANS-initiatief wordt voorgesteld, gaan ze hun grieven mee-delen aan Freya Van den Bossche, die daar aanwezig zal zijn bij de lancering van het initiatief.
Grieven. Inderdaad, grieven… Zo hebben de mazoutverkopers vragen bij de milieuzorg van dergelijke samen-aankopen.
Kan iemand mij uitleggen waar het verschil zit tussen 5 mensen die bestellen, waar geleverd wordt, en 1 persoon die bestelt, met 5 afleveradressen? In de grote industrie wordt continu gesproken over centralisatie. 1 aankoopdienst voor alle vestigingen. Dit is toch krak hetzelfde?

Gewone man, verenig U, neem de wapens (pen, briefpapier, email) op en bevecht de gewetenlozen!
Ook wij hebben recht op onderhandelde prijzen of volumekortingen!

Zo zie ik het graag!

In het Verenigd Koninkrijk heeft een local council vorig jaar een eigen anaerobe vergister geplaatst. GFT-afval van een 8500-tal gezinnen wordt gescheiden opgehaald, en omgezet in compost en biogas. Biogas voor elektriciteit, maar ook voor warmte. De installatie is zelfbedruipend, en wat overblijft wordt verkocht via het openbare net aan Marks and Spencer. De warmte die geproduceerd wordt gaat naar een nabijgelegen eco-park.

Meer op BBC.co.uk News

En hier in Belgi?ɬ´?
Daar laten ze slecht ingelichte actiegroepjes nieuwe projecten om zeep helpen.
Geen biogas in de Pagaardenstraat.
Beslissing derde keer verdaagd.
‘Biogasinstallatie legt hypotheek op dorp’

Bio-energie & Biomassa : 5 : Ethiek rond biomassa & bio-energie.

De laatste tijd duiken er alsmaar meer berichten op over het stoppen van subsidies voor bio-energie of de impact van de productie van biomassa op de voedselproductie.

Boeren die zich richten op energie-productie (rechtstreeks of onrechtstreeks) zouden de oorzaak zijn van stijgende voedselprijzen, honger in de 3de wereld, en zo verder. Ik meen mij te herinneren dat die honger er altijd al geweest is (om het grof te stellen), en de stijgende voedselprijzen hebben veel oorzaken, maar de boer merkt er weinig van (meer info op http://www.voedselprijzen.be/).

Het is natuurlijk zo dat boeren inderdaad voedsel produceren. Aardappels, vlees, groenten, graan om brood te bakken en vers fruit. Wat hier geproduceerd wordt, heeft weinig impact op pakweg de marktsituatie in Ethiopi?ɬ´ of Sudan. De honger in de 3de wereld kan dus moeilijk opgelost worden door hier bij ons nog meer te gaan produceren en deze overschotten dan uit te voeren. Belangrijker is om daar ter plaatse, goeie programma’s op te stellen om de mensen zelf te leren groenten en granen te kweken.

De voedselproductie voor de eigen markt mag natuurlijk niet in het gedrang komen. Een dikwijls gehoorde opmerking is, dat wanneer alle vergunde biogas-reactoren werkzaam zouden zijn, we heel Belgi?ɬ´ moeten vol zetten met energie-mais. De situatie dan is niet te overzien. Hongersnood zou ons deel zijn.
Het is natuurlijk begrijpelijk dat boeren de keuze maken om hun producten af te zetten op de markt die het meeste opbrengt. Wanneer je de keuze hebt tussen ?¢‚Äö¬¨1000,- per hectare voor snijmais, ?¢‚Äö¬¨2000 voor korrelmais en ?¢‚Äö¬¨4000 voor energie-mais, dan denk ik niet dat iemand van jullie zou twijfelen. Het is een economie als een andere.
Hierin verdedig ik met alle plezier de boeren die deze keuze maakten.

De stijgende voedselprijzen zijn een gevolg van de vele handelingen die gebeuren voor dat het voedsel bij de bevolking terecht komt. En dan spreek ik niet over zaaien/planten, verzorgen en oogsten, dan heb ik het over verpakken, sorteren, herverpakken, transport, groothandel, transport, kleinhandel.
Er blijft overal teveel geld aan handen kleven. Dit kost jou en mij geld, en brengt de boer niks meer op.

Niemand kan boeren verplichten om hun producten enkel te verkopen op de voedselmarkt. Net zoals niemand pakweg Mercedes kan verplichten auto’s te bouwen, of Apple kan verplichten van Mac’s te produceren.
Toch hangt er de donkere wolk van ethiek over het geheel van energie maken uit landbouwproducten. Vele industrie?ɬ´n hebben de vrije keuze waar ze naartoe willen, hoe ze willen ontwikkelen. De landbouw staat nu op een belangrijke tweesprong. Blijven ze bij de voedselproductie? Of evolueren ze naar energieproducenten? Het is duidelijk dat de energieproductie economisch een belangrijk voordeel heeft. Door de diversifi?ɬ´ren kan de landbouw profiteren van de mogelijkheid om energie te produceren. De voedselproductie gaat hierdoor ook gestimuleerd worden, doordat men verplicht zal zijn correctere prijzen te betalen voor de producten.

Meer respect voor de landbouw, meer respect voor innovatie binnen de landbouw, en een duidelijk beleid rond zowel energieproductie als rond voedselprijzen zouden dit geheel van ethische vragen snel opgelost zijn.

Diversifi?ɬ´ren

Ik loop al een hele tijd met het gevoel dat mijn bloggedrag leidt tot een rommeltje. Waarom kom je terecht bij mij? Omwille van mijn impulsief life-bloggen? Mijn tuintips? Hier en daar een simpel receptje?
Ik weet het niet.

RSS-volgers zullen wel het life-bloggen-gedeelte weten te smaken. Ik ga er ook van uit dat dit mensen zijn die mij van ver of van dichtbij kennen. En dus ook iets hebben aan mijn posts. Voor lingu?ɬØstische hoogstandjes moet je niet bij mij zijn.

Wanneer ik mijn statistieken bekijk, komen vrij veel mensen terecht bij mij via google (en andere searchengines natuurlijk) omwille van posts over de tuin, tuintips, besprekingen van machines etc. Ergens voel ik de nood het tuin- en machinegedeelte uit te breiden. Dit gaat natuurlijk invloed hebben op het life-blog gedeelte.

Na zaterdagavond met Wapiwapi over deze zaken gepraat te hebben, en gisteren nog is het idee over deze dingen gevraagd te hebben aan een medeblogster, denk ik dat ik er wat uit ben.
Een oplossing zou zijn dat ik alles opsplits. Lifebloggen blijft op ntone.be, en voor het technische gedeelte wijk ik uit naar een andere blog. Dan kan ik dat ook deftig uitwerken, toegespitst op testen en vergelijken van machines, bespreken van technische zaken etc.
De tuintips kan ik dan misschien in beide stukken integreren.
Het lifebloggen moet ik iets deftiger uitwerken. Letten op schrijffouten, mijn stijl misschien iets aangenamer maken, en mijn onderwerpen deftiger kiezen 🙂 (Ik besef wat dat jullie niet echt ge?ɬØnteresseerd zijn in pakweg de slaaphouding van Desmo, de douche die kapot was voor hij gemonteerd was of afwasrituelen….)

Er nog is een nachtje over slapen denk ik….

Bio-energie & Biomassa : 4 : mijn favorieten

In de voorgaande ‘Bio-energie & Biomassa’ -posts ging het over de verschillende generaties. In deze post ga ik effe mijn persoonlijke favorieten toelichten.

– Korte Omloop Hout (KOH) : Wilgen en Populieren die gekweekt worden om op korte termijn veel hout op te brengen. Dit hout kan gebruikt worden als brandhout, maar ook in biomassa-centrale’s zoals het ERDA in Bertrix. KOH kan geteeld worden op slechte gronden (te nat voor gewone landbouw bvb), maar ook op verontreinigde gronden. Andere mogelijkheden zijn spoorwegbermen, bermen van autostrades, bufferzones rondom landbouwgronden (de Wilgen en Populieren gaan dan nog extra voorkomen dat sproeimiddelen of nutri?ɬ´nten uitspoelen in bvb sloot of beek). In Belgi?ɬ´ potentieel genoeg!

– GFT : Groente, Fruit en Tuinafval kan perfect gemengd worden met energiegewassen zoals mais, en mengmest en vergist worden in een Biogas-reactor. GFT wordt verzameld op het containerpark en afgevoerd om te composteren. Op die manier gaat een grote hoeveelheid methaangas verloren. Na de vergisting kan dit geheel nog gecomposteerd worden, de nutri?ɬ´nten voor de tuin, zonder de stankoverlast van openlucht-compostering!

– Energiegewassen zoals Mais, Aardpeer, Miscanthus, Switchgrass zijn ook favorieten, maar daar zitten we met de negatieve impact op de voedselproductie. Toch blijf ik geloven in de mogelijkheden die deze teelten bieden. In de grote landbouwstreken zoals het midwesten van de States, of de grote vlaktes in Rusland zijn er velden genoeg die braak blijven liggen.

In een volgende post, Ethiek & Biomassa.

Bio-energie & Biomassa : 3 : Derde generatie biomassa

Het is al een beetje duidelijk dat de eerste en tweede generatie biobrandstof meer nadelen dan voordelen heeft.
Ondertussen is er een verdere ontwikkeling naar derde generatie biobrandstof en biomassa.
Deze 3de generatie kenmerkt zich door een veel hoger aandeel olie in de plantedelen.

De eerste en tweede generatie biomassa wordt gekweekt op velden, waar ze plaats innemen van voedselproductie. De 3de generatie biomassa kan gekweekt worden in bioreactoren. Het zijn namelijk kleine gewassen, wieren en algen.
Open vijvers of gesloten glazen containers bevatten zout water en algen, de algen zetten tot 20% van het zonlicht om in energie. Klinkt veelbelovend he!

Natuurlijk zijn hier ook een aantal problemen. Zo nemen de open vijvers veel plaats in. En wat met het zoute water? Zeewater, of zoet water verzilten?
De gesloten glazen (of polycarbonaat) containers verhogen al het potentieel. Deze kunnen op daken geplaatst worden, of in de nok van serres opgehangen worden.

De algen hebben een opmerkelijk lagere opbrengst in absolute massa, maar het aandeel aan olie in de algen is 10 tot 100 keer hoger.

Een intressante piste voor de toekomst!
Spijtig genoeg gaat deze 3de generatie weggelegd zijn voor grote industriespelers.

In een volgende post ga ik mijn favorieten toelichten 🙂

Lupinen als eiwitbron

Lupinen zijn vlinderbloemigen, die heel lang geleden gekweekt werden als voeder voor het vee. Lupinen zijn mooie planten, met mooie bloemen die massaal bezocht worden door vlinders, bijtjes en zo meer. Lupinen werden gezaaid als groenbemester, omdat ze stikstof binden, omdat ze met hun wortelgestel de aarde los maken, en omdat ze zoveel biomassa produceren.

Na 3 jaar onderzoek zijn mensen van de Hogeschool Gent tot de conclusie gekomen dat Lupinen een intressante teelt is. Hij kan helpen met het beperken van de invoer van soja, soja dat al bij al toch een serieuze impact heeft op het milieu (voor soja word massaal oerwoud gekapt, soja is een monocultuur, soja wordt met grote energieverslindende boten naar Europa gebracht).
Lupinen zijn goed voor de aarde, ze binden stikstof, je kan er meel van maken, je kan het gebruiken als veevoeder en zo verder.

No shit Sherlock. Had mij 3 jaar geleden is gebeld, dan had ge da geld voor iets anders kunnen gebruiken. Of lees is een boekske. Der zijn zo leuke boekskes, die zeker in de bib van de Hogeschool Gent staan. Boekskes van t Ministerie van Landbouw, van pakweg de jaren 50, wedden dat er iets instaat over Lupinen?