Zo zie ik het graag!

In het Verenigd Koninkrijk heeft een local council vorig jaar een eigen anaerobe vergister geplaatst. GFT-afval van een 8500-tal gezinnen wordt gescheiden opgehaald, en omgezet in compost en biogas. Biogas voor elektriciteit, maar ook voor warmte. De installatie is zelfbedruipend, en wat overblijft wordt verkocht via het openbare net aan Marks and Spencer. De warmte die geproduceerd wordt gaat naar een nabijgelegen eco-park.

Meer op BBC.co.uk News

En hier in Belgi?ɬ´?
Daar laten ze slecht ingelichte actiegroepjes nieuwe projecten om zeep helpen.
Geen biogas in de Pagaardenstraat.
Beslissing derde keer verdaagd.
‘Biogasinstallatie legt hypotheek op dorp’

Bio-energie & Biomassa : 5 : Ethiek rond biomassa & bio-energie.

De laatste tijd duiken er alsmaar meer berichten op over het stoppen van subsidies voor bio-energie of de impact van de productie van biomassa op de voedselproductie.

Boeren die zich richten op energie-productie (rechtstreeks of onrechtstreeks) zouden de oorzaak zijn van stijgende voedselprijzen, honger in de 3de wereld, en zo verder. Ik meen mij te herinneren dat die honger er altijd al geweest is (om het grof te stellen), en de stijgende voedselprijzen hebben veel oorzaken, maar de boer merkt er weinig van (meer info op http://www.voedselprijzen.be/).

Het is natuurlijk zo dat boeren inderdaad voedsel produceren. Aardappels, vlees, groenten, graan om brood te bakken en vers fruit. Wat hier geproduceerd wordt, heeft weinig impact op pakweg de marktsituatie in Ethiopi?ɬ´ of Sudan. De honger in de 3de wereld kan dus moeilijk opgelost worden door hier bij ons nog meer te gaan produceren en deze overschotten dan uit te voeren. Belangrijker is om daar ter plaatse, goeie programma’s op te stellen om de mensen zelf te leren groenten en granen te kweken.

De voedselproductie voor de eigen markt mag natuurlijk niet in het gedrang komen. Een dikwijls gehoorde opmerking is, dat wanneer alle vergunde biogas-reactoren werkzaam zouden zijn, we heel Belgi?ɬ´ moeten vol zetten met energie-mais. De situatie dan is niet te overzien. Hongersnood zou ons deel zijn.
Het is natuurlijk begrijpelijk dat boeren de keuze maken om hun producten af te zetten op de markt die het meeste opbrengt. Wanneer je de keuze hebt tussen ?¢‚Äö¬¨1000,- per hectare voor snijmais, ?¢‚Äö¬¨2000 voor korrelmais en ?¢‚Äö¬¨4000 voor energie-mais, dan denk ik niet dat iemand van jullie zou twijfelen. Het is een economie als een andere.
Hierin verdedig ik met alle plezier de boeren die deze keuze maakten.

De stijgende voedselprijzen zijn een gevolg van de vele handelingen die gebeuren voor dat het voedsel bij de bevolking terecht komt. En dan spreek ik niet over zaaien/planten, verzorgen en oogsten, dan heb ik het over verpakken, sorteren, herverpakken, transport, groothandel, transport, kleinhandel.
Er blijft overal teveel geld aan handen kleven. Dit kost jou en mij geld, en brengt de boer niks meer op.

Niemand kan boeren verplichten om hun producten enkel te verkopen op de voedselmarkt. Net zoals niemand pakweg Mercedes kan verplichten auto’s te bouwen, of Apple kan verplichten van Mac’s te produceren.
Toch hangt er de donkere wolk van ethiek over het geheel van energie maken uit landbouwproducten. Vele industrie?ɬ´n hebben de vrije keuze waar ze naartoe willen, hoe ze willen ontwikkelen. De landbouw staat nu op een belangrijke tweesprong. Blijven ze bij de voedselproductie? Of evolueren ze naar energieproducenten? Het is duidelijk dat de energieproductie economisch een belangrijk voordeel heeft. Door de diversifi?ɬ´ren kan de landbouw profiteren van de mogelijkheid om energie te produceren. De voedselproductie gaat hierdoor ook gestimuleerd worden, doordat men verplicht zal zijn correctere prijzen te betalen voor de producten.

Meer respect voor de landbouw, meer respect voor innovatie binnen de landbouw, en een duidelijk beleid rond zowel energieproductie als rond voedselprijzen zouden dit geheel van ethische vragen snel opgelost zijn.

Bio-energie & Biomassa : 3 : Derde generatie biomassa

Het is al een beetje duidelijk dat de eerste en tweede generatie biobrandstof meer nadelen dan voordelen heeft.
Ondertussen is er een verdere ontwikkeling naar derde generatie biobrandstof en biomassa.
Deze 3de generatie kenmerkt zich door een veel hoger aandeel olie in de plantedelen.

De eerste en tweede generatie biomassa wordt gekweekt op velden, waar ze plaats innemen van voedselproductie. De 3de generatie biomassa kan gekweekt worden in bioreactoren. Het zijn namelijk kleine gewassen, wieren en algen.
Open vijvers of gesloten glazen containers bevatten zout water en algen, de algen zetten tot 20% van het zonlicht om in energie. Klinkt veelbelovend he!

Natuurlijk zijn hier ook een aantal problemen. Zo nemen de open vijvers veel plaats in. En wat met het zoute water? Zeewater, of zoet water verzilten?
De gesloten glazen (of polycarbonaat) containers verhogen al het potentieel. Deze kunnen op daken geplaatst worden, of in de nok van serres opgehangen worden.

De algen hebben een opmerkelijk lagere opbrengst in absolute massa, maar het aandeel aan olie in de algen is 10 tot 100 keer hoger.

Een intressante piste voor de toekomst!
Spijtig genoeg gaat deze 3de generatie weggelegd zijn voor grote industriespelers.

In een volgende post ga ik mijn favorieten toelichten 🙂

Bio-energie & Biomassa : 2 : Tweede generatie biomassa

In een vorige post hadden we het over eerste generatie biomassa en bioenergie.
Zoals duidelijk was, heeft die eerste generatie een negatieve impact op voedselvoorziening en het milieu.
De tweede generatie biobrandstof wordt gewonnen via chemische processen uit biomassa. Dit is bijvoorbeeld bio-ethanol of biodiesel uit plantaardige olie.
Biogas hoort ook tot de tweede generatie en wordt gewonnen uit een mengsel van drijfmest, aangerijkt met plantaardig materiaal (energiemais, aardappelschillen, gras etc.) of industrieafval (vetten, glycerine etc).

De impact op het milieu is opmerkelijk kleiner, omdat er meer energie gewonnen wordt uit de grondstoffen. Toch blijven we zitten met het probleem dat grondstoffen die als voedsel kunnen dienen, nu gebruikt worden om energie te winnen. Graan levert niet alleen brood op, maar kan ook dienen voor bio-ethanol. Mais kan dienen als veevoeding, maar kan ook rechtstreeks in de vergister terecht komen.
Een dikwijls gehoorde opmerking is de volgende : “Om alle vergunde vergisters in Belgi?ɬ´ te voeden, zouden we heel Belgi?ɬ´ moeten volzetten met energiemais. “ In welke mate dat dit werkelijkheid is, weet ikzelf niet precies, maar ik kan het best geloven. Je merkt opnieuw dat we met een verwrongen situatie zitten!

Bio-energie & Biomassa : 1 : Eerste generatie biomassa

Al geruime tijd zijn boeren en wetenschappers een oplossing aan het zoeken voor fossiele brandstoffen. Zonne-energie, zonneboilers etc zijn mechanische oplossingen, maar ook in de natuur zijn oplossingen te vinden.

Zo zijn typische voorbeelden van eerste generatie biomassa hout, stro en koolzaadolie.
Hout kan verbrand worden, in blok of in snipper. Stro kan ook verbrand worden. Koolzaadolie kan aangewend worden voor biodiesel, of als PPO (Puur Plantaardige Olie).

In eerste instantie werd hout gewonnen in bossen, al dan niet aangeplant. De bomen krijgen jaren om te groeien en sterk te worden, voor ze gekapt, gezaagd en gekliefd worden. Stro is een eenjarige teelt, waar we graan winnen voor brood of veevoer en stro om als strooisel te dienen in stallen, of in verbrandingsovens voor warmte en energie te winnen.
In sommige landen wordt hout nog steeds gebruikt in open vuurtjes om te koken. Op verschillende plaatsen leidt dit tot ontbossen, woestijnvorming etc. Het is duidelijk dat dit niet goed is!
Koolzaadolie wordt gewonnen uit Koolzaad. De zaadjes worden geperst (koud of warm geperst), de olie wordt gezuiverd, en daarna aangewend als brandstof.

Andere typische voorbeelden van eerste generatie biomassa of biobrandstoffen zijn suikerbieten, aardappelen, mais, graan.
De ene dient voor biodiesel, de andere voor bioethanol. Biodiesel kan gebruikt worden ter vervanging van gewone diesel, bio-ethanol kan diene voor verrijking van benzine, of als volledige vervanging van benzine.
Over de technische kant van de zaak ga ik het hier niet hebben, maar wikipedia kan u verder helpen!

Het is duidelijk dat de eerste generatie van deze brandstoffen nog niet op punt stonden. Hout wordt gewoon verbrand, en ontbossing zorgt voor teruglopende bosomgevingen, woestijnvorming, erosie etc.
Het winnen van koolzaadolie, of andere olie/ethanol uit andere planten weegt sterk op de cultuurgronden die dienen voor voedselwinning. In tijden waarin de voedselprijzen stijgen komt dit hard over!
Maar later meer over de ethiek van bio-energie.

In volgende posts verduidelijk ik tweede en derde generatie biomassa en bio-energie, en gaan we dieper in op een aantal werkwijzen, ethiek etc.

Bio-energie & Biomassa : ntone legt het u nekeer uit.

Ik ben al jaren geintresseerd, gefascineerd door alles wat te maken heeft met biomassa en bio-energie enerzijds, en door bemesting en bodemverbetering anderzijds.

Van waar komt die fascinatie? Ik heb er zelf al geregeld over nagedacht, en ik denk dat het komt door de kracht die in de natuur zit. De volledige kringloop, de een zijn dood is de ander zijn brood. Planteresten worden compost worden humus worden voeding voor nieuwe planten. Mais of gras wordt melk of vlees, en mest, mest verbeterd de bodem, kan energie opbrengen.

Ik volgde de landbouwgronden rondom ons huis van dicht, zag de grondkwaliteit bij mijn grootouders en nonkel op de bloemisterij, waar jaarlijks echt gemest werd, met stalmest, waar doorheen de winter bepaalde teelten voorzien werden van gehakseld hout en champost. Ik zag ook de grondkwaliteit van andere stukken achteruit gaan, omdat er geen mest werd gegeven, enkel kunstmest. De organische stof nam bijna zienderogen af, en de opbrengst daalde.

Vandaar dus de fascinatie denk ik :p

De afgelopen tijd worden we langs alle kanten rond de oren geslagen met verhalen en feiten over bio-massa, bio-energie en zo verder. Hoe meer zo’n dingen dat je leest, hoe ingewikkelder het wordt voor vele buitenstaanders. Negatieve verhalen wegen dan snel zwaar door.
Ik wil met een aantal blogposts een verduidelijking scheppen over dit geheel. Deze blogposts zijn geschreven door mijzelf, met mijn beperkingen, maar met liefde.
Het zal dus geen naslagwerk worden, maar een opsomming en verduidelijking van teelten en technieken, samen met subjectieve commentaren van mijzelf. Heb je zelf aanvullingen, verduidelijkingen etc, hou je niet in!